Fırat Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaatlar ne vakit sona erecek?

Fırat Üniversitesi, 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru uyarınca Hemşire, Psikolog, Sıhhat Teknikeri ve dayanak çalışanı takımlarına toplamda 34 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istidam sağlayacak olan kurum, görevlendirmeyi KPSS puanı temel alarak gerçekleştirecek. Müracaat kuralları ve tarihine ait tüm ayrıntılar ise yayınlanan ilan ile duyuruldu. İşte tüm ayrıntılar…

Son Müracaat Ne Vakit?

Fırat Üniversitesi işçi alımı müracaatları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri konum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekiyor.

Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar katiyetle kabul edilmeyecek. 

MÜRACAAT EKRANI

Gerekli Evraklar Neler?

1-Mezuniyet dokümanı (E-devlet üzerinden indirilen mezun dokümanı yahut diplomaların onaylı sureti) 

2-Vesikalık fotoğraf, 

3-KPSS sonuç evrakı, 

4-Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Sadece Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi durumuna başvuran adaylar son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartlarını tarayarak sisteme yükleyecektir.) 

5-Başvuru müddeti içerisinde alınmış olmak kaydıyla vücut kitle endeksini gösterir doküman (Sadece Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi durumuna başvuran adaylar Resmi yahut Özel Sıhhat Kuruluşlarından almış oldukları vücut kitle endeksini açıkça belirtilen belgeyi sisteme yükleyecektir.) 

6-Görev evrakı ve SGK dökümü (Sadece Dayanak Çalışanı (Hasta bakımı ve temizliği) konumuna başvuran adaylar misyon yapmış oldukları Hastanelerin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları yahut Hastane Müdürünün imzaladığı belgeyi ve SGK hizmet dökümünü sisteme yükleyecektir.)

Müracaat Kaideleri Neler?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.