İzmir İktisat Kongresi ‘Türkiye Yüzyılı’ için toplandı

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk liderliğinde Cum­huriyet’in kurucu kadrola­rının, siyasi bağımsızlık ka­dar, iktisadi bağımsızlığın da kazanılması için 17 Şu­bat 1923’te düzenlediği İz­mir İktisat Kongresi, 100 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı­nın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sa­hipliğinde, bu kez “Küresel Ekonomik Güç Olma Yolun­da Türkiye Ekonomisi” ana temasıyla toplandı.

“Türkiye Yüzyılı”nın ekonomi politi­kalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi için gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nin, ilk kongrenin 100. yılı olan 17 Şubat 2023’te yapılması planlanmış an­cak Kahramanmaraş ve Ha­tay merkezli depremler ne­deniyle kongre, 29 -30 Nisan tarihlerine ertelenmişti. İz­mir İktisat Kongresi için, bi­rinci kongresinin gerçekleş­tirildiği ve 1979 yılında yıkı­larak otoparka dönüştürülen “Guiffray Hanı” olarak da bi­linen Banka-Han binası, İz­mir Valisi Yavuz Selim Köş­ger öncülüğünde İzmir Vali­liği tarafından satın alınarak, aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Binanın açılışında konu­şan Hazine ve Maliye Baka­nı Nureddin Nebati, ev sahi­bi olarak katılımcılara hitap etti. Nebati, 100 yıl önce dü­zenlenen İzmir İktisat Kong­resi’nde ortaya konulan yerli ve milli ruhla çalışmaya de­vam ettiklerini belirterek, “Tüm engellere, tüm güçlük­lere rağmen inançla, azim­le ve çok çalışarak Cumhu­riyet’imizin ilk asrında elde ettiğimiz tüm kazanımları korumak ve çok daha ilerilere taşımak konusunda irademiz tamdır” dedi. İki gün süren kongrede Cumhuriyet’in ilk yüzyılının iktisadi değerlen­dirmesi yapılırken, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arası­na girme hedefi doğrultusun­da bir gelecek vizyonu ortaya koyacak politikalar üzerinde duruldu.

Kongrede Türkiye’nin eko­nomi ve akademi dünyasının tanınmış pek çok isminin ya­nı sıra alanında isim yapmış yabancı iktisatçılar ve iş dün­yasının önde gelen şirketleri­nin ve sivil toplum kuruluşla­rının temsilcileri de konuş­malarıyla katıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir