TMSF’den Naksan ve Royal Halı’yla ilgili satış kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu idaresindeki iki şirkete ilişkin mal ve varlıkların bir kısmıyla ilgili satış kararını açıkladı.

Fon, Royal Halı ve Naksan Plastik’e ilişkin, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan halı ipliği üretimi fabrikasına ait gayrimenkul, makine-ekipman, demirbaşlar ve kontratlardan oluşan varlığı, 120 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda şu sözlere yer verildi:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Güç Sanayi ve Ticaret AŞ ve Royal Halı İplik Dokuma Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ilişkin mal ve varlıklardan Fon Heyeti Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı İnanılmaz Hal Kapsamında Birtakım Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci unsurları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü hususu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına Ait Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin üzere yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve kaidelerle satışa çıkarılmıştır.

KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA

28 Haziran’da yapılacağı duyurulan ihaleye 27 Haziran’a kadar teklif verilebilecek. İhalede, kapalı zarf ve açık artırma tarzlarının birlikte uygulanacak. “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.